Informacje

Jesteśmy firmą dbającą o zdrowie naszych klientów, produkując środki antykorozyjne nie stosujemy toksycznych związków. Odrdzewiacze oraz neutralizatory produkowane są na bazie kwasu fosforowego, który roztwarza wyłącznie tlenki oraz wodorotlenki żelaza, nie uszkadzając przy odrdzewianiu struktury metalu.

Jak działa neutralizator rdzy?

Najlepiej oceniany środek do neutralizacji rdzy, który nie tylko wnika w strukturę rdzy także przekształca nietrwałe produkty korozji do formy w której dalsze procesy korozyjne nie następują. Preparat należy nanosić na powierzchnię metalu z rdzą przy pomocy pędzla, następnie należy odczekać do przereagowania i wyschnięcia produktu. Środka nie należy stosować na słońcu, ponieważ może nie dojść do reakcji poprzez odparowanie substancji z metalu.

Neutralizator rdzy do statków, profili zamkniętych, samochodu

Jak działa odrdzewiacz?

Najmocniejszy odrdzewiacz dostępny w Polsce, wnika w strukturę rdzy roztwarzając tlenki oraz wodorotlenki żelaza w taki sposób aby nie naruszyć struktury metalu. Zawarta mieszanina kwasów nieorganicznych w roztworze odrdzewiacza zmniejsza pH aktywacji, dlatego odrdzewiacz działa także w niższych temperaturach.

Środki antykorozyjne produkujemy od 2019 roku.

Preparaty antykorozyjne produkujemy od 2019 roku, od samego początku stawiamy na jakość produktów oraz satysfakcję klientów, starając się rozszerzać wersje produktowe a także zwiększając dostępność dla ogółu społeczeństwa poprzez tworzenie zestawów produktów w niskich cenach.